تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، در ادامه میخواهیم برایتان از تعبیر خواب پدر، دیدن پدر در خواب، تعبیر خواب پدر فوت شده، تعبیر خواب بوسیدن پدر و تعبیر خواب پدر بزرگ و مادر بزرگ، ناراحتی و حرف زدن یا قهر با پدر، گم کردن یا کتک خوردن از پدر بگوییم.

تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پدر

اگر به طور کلی تصویر مثبتی داشت: اقتدار توانایی در دنیا خارجی، رسومات خانوادگی یا اجتماعی، چگونگی ارتباط ما با مرد عمل درونمان، قدرت جسمانی و حمایت

اگر به طور کلی تصویری منفی داشت: پرخاشگری درون گرا، تحت سلطه قرار دریافت به دلیل ترس از اقتدار دیگران، احساس اینکه کسی رویابین را دوست ندارد.

تعبیر خواب پدر اغلب نماد تاثیرات کلی، عادات و خصوصیاتی است که از تجربه بودن یا نبودن در کنار پدرمان حاصل آمده است.

لیلا برایت می گوید: دیدن پدر در خواب برای دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد.

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب پدر خود را ببینید، علامت آن است که با مسئله ای در زندگی روبرو می شوید. مشکل شما حل نمی گردد مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • پدر: نیکبختی
 • پدر شدن: تحولات

تعبیر خواب بوسیدن پدر

کتاب سرزمین رویاها: پدر خود را می بوسید: شادی

تعبیر خواب پدر بزرگ و مادر بزرگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • شما پدربزرگ  یا مادر  بزرگ هستید: آرزوهایتان برآورده می شوند.

با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت می کنید:

 1. ارث
 2. مرگ ناگهانی
 • بچه های کوچک به همراهی پدر یا مادر بزرگ شان شما در سلامتی کامل خواهید بود.

آنلی بیتون می گوید: دیدن و تبادل نظر با پدر بزرگ  یا مادر بزرگ  خود در خواب، علامت آن است که با مسائلی روبرو می شوید که به سختی می توان از پس آن ها برآمد، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مسائل غلبه می کنید.

لیلا برایت می گوید: اگر خواب ببینید که با پدربزرگ  یا مادربزرگ  خود مشغول صحبت هستید، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد.

تعبیر خواب مریض شدن پدر

پدر در خواب نماد قدرت و توانایی کنترل است.اگر در خواب ببینید که پدر شما ناتوان و مریض شده است به این معنی است که حس می کنید قدرت کنترل زندگی خودتان را از دست داده اید.

احساس می کنید اطرافیان، آن طور که باید، به حرف ها و اعتقادات شما احترام نمی گذارند و از این بابت بسیار ناراحت هستید.احتمالا زندگی زناشویی شما دچار مشکل شده است.

تعبیر خواب ناراحتی و عصبانیت پدر

اگر در خواب ببینید که بابای شما از شما ناراحت است و با شما دعوا می نماید به این معنی است که شما احساس می کنید به خانواده خودتان شدیدا وابسته هستید.

در صورتی که ازدواج نموده اید، این وابستگی می تواند برای زندگی شما بسیار مضر باشد.شما باید اعتماد بنفس خودتان را تقویت نموده و به مرور از خانواده جدا شده و به زندگی خودتان بپردازید.

شما برای رسیدن به اهدافتان بر روی خانواده خودتان حساب زیادی باز نموده اید و وابسته به آنها هستید. خودتان هم از این مورد در عذابید و دنبال راهی برای مستقل شدن می گشت.

تعبیر خواب حرف زدن با پدر

این خواب به شما می گوید که دوست دارید با دیگران ارتباط بیشتری برقرار کنید. شما شدیدا احساس تنهایی و ناامیدی می کنید و دوست دارید روابط اجتماعی شما بسیار بهتر گردد.

اگر در خواب ببینید که با پدر قهر و قطع ارتباط کردید

به این معنی است که شما احساسات و عواطف خودتان را نادیده می گیرید.شما برای رضایت و خوشحالی دیگران هر کاری انجام می دهید و در این بین اصلا توجهی به رضایت خودتان ندارید.

شما یا بیش از حد فداکار هستید و یا شدیدا دهن بینی می کنید و گفته ها و نظرات دیگران برای شما بسیار اهمیت دارد.

تعبیر خواب گریه کردن پدر

شما شدیدا از لحاظ عاطفی سرکوب شده اید. شدیدا احساس ناامنی و عدم اعتماد بنفس دارید.ممکن است به شما خیانت جنسی شده باشد.در هر صورت شما احساس می کنید از نظر دیگران بی ارزش هستید و کسی که او را دوست دارید، به شما اهمیتی نمی دهد.

تعبیر خواب کتک خوردن از پدر

در صورتی که در خواب ببینید که با پدرتان دعوا می کنید و او شما را کتک می زند به این معنی است که شما اعتماد خودتان را به دیگران از دست داده اید و احساس می کنید دیگران در کوشش هستند که به شما ضربه بزنند.

شما گذشته ناراحت نماینده ای داشته اید که باعث این بی اعتمادی شده است.این بی اعتمادی می تواند زندگی شخصی و کاری شما را تحت تاثیر قرار داده و مانع پیشرفت شما گردد.

تعبیر خواب گم کردن پدر

اگر در خواب ببینید که پدرتان را گم نموده اید.یا ممکن است در خواب ببینید که در خانه هستید و منتظر پدرتان هستید ولی او دیر می نماید و به خانه نمی آید می تواند معانی مختلفی داشته باشد.

ممکن است شما از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده اید و نمی دانید آینده اقتصادی شما چه خواهد بود.شما از بی پولی شدیدا وحشت دارید و راه حلی به ذهنتان نمی رسد.

ممکن است در راوبط زناشویی و یا عاشقانه خودتان دچار مشکل شده اید.برای مثال ممکن است با کسی روابط عاشقانه دارید ولی از آینده این رابطه شدیدا نگران هستید و نمی دانید که به ازدواج ختم خواهد شد یا خیر.

یا ممکن است با همسر خود اختلاف دارید و نمی دانید این اختلاف به کجا ختم خواهد شد.شما حتی به طلاق راحت و توافقی هم راضی هستید ولی ممکن است طرف مقابل قصد اذیت کردنتان را داشته باشد.

تعبیر خواب پدر فوت شده

آنلی بیتون:

 • اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.
 • اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید: پدر در حال مرگ: شرمساری

دیر رسیدن به محل مرگ پدر

اگر در خواب ببینید که که پدرتان فوت نموده است و شما در زمان مرگ در کنار او نبوده اید و مرگ او را ندیدید، به این معنی است که احساس می کنید نتوانسته اید احساسات خودتان را به او ابراز کنید. شما حرف های نگفته زیادی با پدرتان دارید و اگر او زنده است بهتر است که با او صحبت نموده و مشکلاتتان را حل کنید.

تعبیر خواب حرف زدن پدر مرده

اگر در خواب ببینید که که با مرده در حال حرف زدن هستید می تواند معنای مختلفی می تواند داشته باشد. اگر پدرتان واقعا فوت نموده است، این خواب نشان دهنده این است که دلتنگ پدر هستید و احساس می کنید انگونه که باید نتوانستید با او مهربانی کنید. اگر پدر شما زنده است، این خواب نشان دهنده این است که پدرتان به شما حرف هایی زده است که باعث ناراحتی شما شده است.

رابطه شما با پدرتان دچار مشکل شده است و ناخودآگاه شما با این خواب سعی می نماید کمی از فشار روحی و درونی شما را کاهش دهد.

تعبیر خواب لبخند پدر مرده

اگر در خواب ببینید که پدر شما فوت نموده است ولی به شما لبخند می زند به این معنی است که تصمیمات درستی در خصوص شغل و یا مسائل اقتصادی خودتان گرفته اید و از نتیجه به دست آمده بسیار راضی هستید.

تعبیر خواب دعوا کردن با پدر مرده

اگر در واقعیت پدرتان را از دست داده اید و در خواب ببینید که با او در حال دعوا کردن هستید به این معنی است که کسی یا کسانی در زندگی واقعی، اختیار عمل را از شما گرفته اند و در کارهای مهمی که می خواهید انجام دهید، دخالت بیجا می نمایند. این شخص روح و روان شما را آزده نموده است و فشار روحی زیادی بر شما وارد می نماید که می تواند به راحتی جلوی پیشرفت شما را بگیرد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابن سیرین

 • تعبیر خواب پدر فوت شده: پدر مرده در خواب رحمت است نزول نعمت و برکت اگر شخصی پدر و یا پدربزرگ فوت شده خود را در خواب خویش ببینید در درجه اول علت بر آمرزش گناهان و سپس برکت و رفاه است که البته در این مورد استثناهای بسیار زیادی وجود دارد.
 • اگر کسی ببیند پدر مرحوم خود را می بوسد و از او مراقبت میکند علت که اراده قلبی بسیار زیادی به ایشان دارد

تعبیر خواب پدر به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است، عمرش طولانی و مقامش والا میگردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است، تلاش و تلاش او کم خواهد شد.

تعبیر خواب پدر به روایت شیخ طوسی

 • چنان چه ببینی پدر فوت شده خودت را می بوسی و اما از دست تو دلخور و ناراحت است و از شما گلایه میکند می تواند بر سه معنی پایدار باشد: نیازمند دیگران شدن مثلا قرض دریافت از دیگران , قحطی کمبود و در تنگنا قرار دریافت , سخت شدن معیشت و یا زندگی بر خانواده.
 • اگر کسی ببینید که پدرشوهرش را بخاطر دعوا و یا اختلاف میکشد به نشانه ی طلاق یا جدایی از همسر است.
 • اگر دیدی او را دشنام میدهی و یا به ایشان بی احترامی میکنی به نشانه ی این است که با زن خود دعوا یا مشاجره خواهی کرد.

تعبیر خواب پدر از دیدگاه اچ میلر

 • اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می گیرید، نشانه ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می گردد.
 • اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید، نشانه ی آن است که ثروتی به شما می رسد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب پدر مرده و مرحوم: اگر کسی (اینجا منظور مرد زن دختر و یا پسر) پدر خویش را که وفات نموده است را در خواب ببینید علت بر امرزش و مغفرت می باشد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع پدر دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1604

به "تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

9 کاربر به "تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید