تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، در ادامه میخواهیم برایتان از تعبیر خواب پدر، دیدن پدر در خواب، تعبیر خواب پدر فوت شده، تعبیر خواب بوسیدن پدر و تعبیر خواب پدر بزرگ و مادر بزرگ، ناراحتی و حرف زدن یا قهر با پدر، گم کردن یا کتک خوردن از پدر بگوییم.

تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب پدر

اگر به طور کلی تصویر مثبتی داشت: اقتدار توانایی در دنیا خارجی، رسومات خانوادگی یا اجتماعی، چگونگی ارتباط ما با مرد عمل درونمان، قدرت جسمانی و حمایت

اگر به طور کلی تصویری منفی داشت: پرخاشگری درون گرا، تحت سلطه قرار دریافت به دلیل ترس از اقتدار دیگران، احساس اینکه کسی رویابین را دوست ندارد.

تعبیر خواب پدر اغلب نماد تاثیرات کلی، عادات و خصوصیاتی است که از تجربه بودن یا نبودن در کنار پدرمان حاصل آمده است.

لیلا برایت می گوید: دیدن پدر در خواب برای دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد.

آنلی بیتون می گوید: اگر در خواب پدر خود را ببینید، علامت آن است که با مسئله ای در زندگی روبرو می شوید. مشکل شما حل نمی گردد مگر با فرد عاقلی مشورت کنید.

لوک اویتنهاو می گوید:

 • پدر: نیکبختی
 • پدر شدن: تحولات

تعبیر خواب بوسیدن پدر

کتاب سرزمین رویاها: پدر خود را می بوسید: شادی

تعبیر خواب پدر بزرگ و مادر بزرگ

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • شما پدربزرگ  یا مادر  بزرگ هستید: آرزوهایتان برآورده می شوند.

با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت می کنید:

 1. ارث
 2. مرگ ناگهانی
 • بچه های کوچک به همراهی پدر یا مادر بزرگ شان شما در سلامتی کامل خواهید بود.

آنلی بیتون می گوید: دیدن و تبادل نظر با پدر بزرگ  یا مادر بزرگ  خود در خواب، علامت آن است که با مسائلی روبرو می شوید که به سختی می توان از پس آن ها برآمد، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مسائل غلبه می کنید.

لیلا برایت می گوید: اگر خواب ببینید که با پدربزرگ  یا مادربزرگ  خود مشغول صحبت هستید، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد.

تعبیر خواب مریض شدن پدر

پدر در خواب نماد قدرت و توانایی کنترل است.اگر در خواب ببینید که پدر شما ناتوان و مریض شده است به این معنی است که حس می کنید قدرت کنترل زندگی خودتان را از دست داده اید.

احساس می کنید اطرافیان، آن طور که باید، به حرف ها و اعتقادات شما احترام نمی گذارند و از این بابت بسیار ناراحت هستید.احتمالا زندگی زناشویی شما دچار مشکل شده است.

تعبیر خواب ناراحتی و عصبانیت پدر

اگر در خواب ببینید که بابای شما از شما ناراحت است و با شما دعوا می نماید به این معنی است که شما احساس می کنید به خانواده خودتان شدیدا وابسته هستید.

در صورتی که ازدواج نموده اید، این وابستگی می تواند برای زندگی شما بسیار مضر باشد.شما باید اعتماد بنفس خودتان را تقویت نموده و به مرور از خانواده جدا شده و به زندگی خودتان بپردازید.

شما برای رسیدن به اهدافتان بر روی خانواده خودتان حساب زیادی باز نموده اید و وابسته به آنها هستید. خودتان هم از این مورد در عذابید و دنبال راهی برای مستقل شدن می گشت.

تعبیر خواب حرف زدن با پدر

این خواب به شما می گوید که دوست دارید با دیگران ارتباط بیشتری برقرار کنید. شما شدیدا احساس تنهایی و ناامیدی می کنید و دوست دارید روابط اجتماعی شما بسیار بهتر گردد.

اگر در خواب ببینید که با پدر قهر و قطع ارتباط کردید

به این معنی است که شما احساسات و عواطف خودتان را نادیده می گیرید.شما برای رضایت و خوشحالی دیگران هر کاری انجام می دهید و در این بین اصلا توجهی به رضایت خودتان ندارید.

شما یا بیش از حد فداکار هستید و یا شدیدا دهن بینی می کنید و گفته ها و نظرات دیگران برای شما بسیار اهمیت دارد.

تعبیر خواب گریه کردن پدر

شما شدیدا از لحاظ عاطفی سرکوب شده اید. شدیدا احساس ناامنی و عدم اعتماد بنفس دارید.ممکن است به شما خیانت جنسی شده باشد.در هر صورت شما احساس می کنید از نظر دیگران بی ارزش هستید و کسی که او را دوست دارید، به شما اهمیتی نمی دهد.

تعبیر خواب کتک خوردن از پدر

در صورتی که در خواب ببینید که با پدرتان دعوا می کنید و او شما را کتک می زند به این معنی است که شما اعتماد خودتان را به دیگران از دست داده اید و احساس می کنید دیگران در کوشش هستند که به شما ضربه بزنند.

شما گذشته ناراحت نماینده ای داشته اید که باعث این بی اعتمادی شده است.این بی اعتمادی می تواند زندگی شخصی و کاری شما را تحت تاثیر قرار داده و مانع پیشرفت شما گردد.

تعبیر خواب گم کردن پدر

اگر در خواب ببینید که پدرتان را گم نموده اید.یا ممکن است در خواب ببینید که در خانه هستید و منتظر پدرتان هستید ولی او دیر می نماید و به خانه نمی آید می تواند معانی مختلفی داشته باشد.

ممکن است شما از لحاظ اقتصادی دچار مشکل شده اید و نمی دانید آینده اقتصادی شما چه خواهد بود.شما از بی پولی شدیدا وحشت دارید و راه حلی به ذهنتان نمی رسد.

ممکن است در راوبط زناشویی و یا عاشقانه خودتان دچار مشکل شده اید.برای مثال ممکن است با کسی روابط عاشقانه دارید ولی از آینده این رابطه شدیدا نگران هستید و نمی دانید که به ازدواج ختم خواهد شد یا خیر.

یا ممکن است با همسر خود اختلاف دارید و نمی دانید این اختلاف به کجا ختم خواهد شد.شما حتی به طلاق راحت و توافقی هم راضی هستید ولی ممکن است طرف مقابل قصد اذیت کردنتان را داشته باشد.

تعبیر خواب پدر فوت شده

آنلی بیتون:

 • اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.
 • اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می دهد.

لوک اویتنهاو می گوید: پدر در حال مرگ: شرمساری

دیر رسیدن به محل مرگ پدر

اگر در خواب ببینید که که پدرتان فوت نموده است و شما در زمان مرگ در کنار او نبوده اید و مرگ او را ندیدید، به این معنی است که احساس می کنید نتوانسته اید احساسات خودتان را به او ابراز کنید. شما حرف های نگفته زیادی با پدرتان دارید و اگر او زنده است بهتر است که با او صحبت نموده و مشکلاتتان را حل کنید.

تعبیر خواب حرف زدن پدر مرده

اگر در خواب ببینید که که با مرده در حال حرف زدن هستید می تواند معنای مختلفی می تواند داشته باشد. اگر پدرتان واقعا فوت نموده است، این خواب نشان دهنده این است که دلتنگ پدر هستید و احساس می کنید انگونه که باید نتوانستید با او مهربانی کنید. اگر پدر شما زنده است، این خواب نشان دهنده این است که پدرتان به شما حرف هایی زده است که باعث ناراحتی شما شده است.

رابطه شما با پدرتان دچار مشکل شده است و ناخودآگاه شما با این خواب سعی می نماید کمی از فشار روحی و درونی شما را کاهش دهد.

تعبیر خواب لبخند پدر مرده

اگر در خواب ببینید که پدر شما فوت نموده است ولی به شما لبخند می زند به این معنی است که تصمیمات درستی در خصوص شغل و یا مسائل اقتصادی خودتان گرفته اید و از نتیجه به دست آمده بسیار راضی هستید.

تعبیر خواب دعوا کردن با پدر مرده

اگر در واقعیت پدرتان را از دست داده اید و در خواب ببینید که با او در حال دعوا کردن هستید به این معنی است که کسی یا کسانی در زندگی واقعی، اختیار عمل را از شما گرفته اند و در کارهای مهمی که می خواهید انجام دهید، دخالت بیجا می نمایند. این شخص روح و روان شما را آزده نموده است و فشار روحی زیادی بر شما وارد می نماید که می تواند به راحتی جلوی پیشرفت شما را بگیرد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابن سیرین

 • تعبیر خواب پدر فوت شده: پدر مرده در خواب رحمت است نزول نعمت و برکت اگر شخصی پدر و یا پدربزرگ فوت شده خود را در خواب خویش ببینید در درجه اول علت بر آمرزش گناهان و سپس برکت و رفاه است که البته در این مورد استثناهای بسیار زیادی وجود دارد.
 • اگر کسی ببیند پدر مرحوم خود را می بوسد و از او مراقبت میکند علت که اراده قلبی بسیار زیادی به ایشان دارد

تعبیر خواب پدر به روایت خالد بن علی بن محد العنبری

 • اگر کسی در خواب ببیند که پدربزرگ شده است، عمرش طولانی و مقامش والا میگردد و اگر ببیند که پدربزرگش مرده است، تلاش و تلاش او کم خواهد شد.

تعبیر خواب پدر به روایت شیخ طوسی

 • چنان چه ببینی پدر فوت شده خودت را می بوسی و اما از دست تو دلخور و ناراحت است و از شما گلایه میکند می تواند بر سه معنی پایدار باشد: نیازمند دیگران شدن مثلا قرض دریافت از دیگران , قحطی کمبود و در تنگنا قرار دریافت , سخت شدن معیشت و یا زندگی بر خانواده.
 • اگر کسی ببینید که پدرشوهرش را بخاطر دعوا و یا اختلاف میکشد به نشانه ی طلاق یا جدایی از همسر است.
 • اگر دیدی او را دشنام میدهی و یا به ایشان بی احترامی میکنی به نشانه ی این است که با زن خود دعوا یا مشاجره خواهی کرد.

تعبیر خواب پدر از دیدگاه اچ میلر

 • اگر خواب ببینید که با والدین خود دعوا می گیرید، نشانه ی آن است که موضوعی باعث ناراحتی شما می گردد.
 • اگر در خواب از والدین خود چیزی هدیه بگیرید، نشانه ی آن است که ثروتی به شما می رسد.

تعبیر خواب پدر به روایت ابراهیم کرمانی

 • تعبیر خواب پدر مرده و مرحوم: اگر کسی (اینجا منظور مرد زن دختر و یا پسر) پدر خویش را که وفات نموده است را در خواب ببینید علت بر امرزش و مغفرت می باشد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع پدر دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1604

به "تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز دهید

104 کاربر به "تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟" امتیاز داده اند | 4 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب پدر؛ پدر فوت شده در خواب چه مفهومی دارد؟"

24 دیدگاه

زینب 23 اردیبهشت 1403

سلام و عرض ادب

دختری هستم متاهل که دوسال پیش پدرم را از دست دادم

دیشب خواب دیدم که پدرم را میبوسم و بعد احوالش را پرسیدم که پدرم گفت حالش خوبه اما وقتی باهام حرف میزد میدیدم که فقط لبش و سرش را تکان میداد

البته من درخوابم فکر میکردم که پدرم زنده است

ممنون و سپاسگذارم که هرچه زودتر پاسخگو باشید و تعبیر خوابم را به من بگویید

پاسخ به زینب

علی 7 فروردین 1403

سلام من پدرم مریض بود از کنارش رفتم یک جای دور بخاطر کار خیلی برایم گفت نرو من وقتی زیادی ندارم گوش نکردم برای همین عذاب وجدان دارم پدرم روز شنبه فوت شد من خبر نشدم ولی شنبه شب خوابش رو دیدم که فوت کرده و جاش خوبه میخواستن ببرن قبرستون خواستم پای تابوت اش را بگیرم منو نذاشت بگیرم ازم ناراحت بود میشه معنیش را بگین؟؟
ممنون میشم

پاسخ به علی

مهرناز 15 مهر 1402

سلام خواهرم خواب پدر تازه فوت شده ام را دیده که کمی از درد پا رنج میبرده و در خواب از او پرسیده که کی میای پیش من و خواهرم گفته چند وقت دیگه میام .تعبیرش چیه

پاسخ به مهرناز

پوریا 9 اردیبهشت 1402

با سلام وخسته نباشید
عمه ام چن روز پیش گفت در خواب دیدم پدرت ناراحت و نگران است و می گوید دخترم چطور است (زنم بارداره بچه اولمه دخترم هست)
بعد عمه گفت بهش گفتم دخترت خوبه حالش خوبه گفت خیلی انگار از دست همه ناراحت بود و آخرم گفت به پوریا بگو مواظب دخترم باشه.
(پوریا خودم هستم)

پاسخ به پوریا

امیرحسین 11 شهریور 1401

باسلام وادب
درخواب پدرمرحومم رادیدم که ناتوان به صورتی که من توانستم مثل بچه ای اورابغل کنم وبه دستشویی ببرم ودوباره برگردانم واو ازمن خوشنودشدوتشکرکرد
لطفاتعبیربفرمایین

پاسخ به امیرحسین

حسن خالدی 23 تیر 1401

با سلام پدر بنده بیش از چهل سال پیش فوت نموده اند. اخیرا درخواب دیدم درحالیکه به سمت منزل میروم سر راه پدرم را دیدم که جایی نشسته اند. از ایشان سوال کردم که چرا خبر ندادید بیایم دنبال شما. متاسفانه از خواب بیدار شدم و ادامه ای ندارد. حال مثدنبال تعبیر این خواب هستم. باتشکر

پاسخ به حسن خالدی

رزماری 11 تیر 1401

سلام خواب دیدم پدر مرحومم و برادرم که الان در سفر حج هستنذ در خانه ی قدیمی مان هستند و دو تا عرب اول آمدند بروند دستشویی و وضو بگیرند اما نمی رفتند من بزور بیرونشان کردم دوباره برگشتند و می خواستند هر طور شده برگردند داخل منزل پدر و برادرم آزام بودند داشتم پدرم را صدا می کردم و قفل در را چک نی کردم از خواب پریدم

پاسخ به رزماری

رضوان 27 اردیبهشت 1401

همش خواب میبینم پدرم زندست و بین ماست اما ما همه میدانیم که ان مردست و بهش چیزی نمیگیم که ناراحت نشه. حرف نمیزنه و لی همش لبخند میزنه و لباس های سفیدی تنش هست و خیلی هم حالش خوبه برخلاف وقتی زنده بود و کلیه نداشت و الهی بمیرم همش صورتش پر از پف بود.

پاسخ به رضوان

دانیال عبادی 22 اردیبهشت 1401

شب خوابیده بودم .توخواب دیدم که پدرم مرحوم شده ام تواتاق پایین پای من خوابیده است .خواستم بپرسم که دلیل این خوابیدن او پیش من چیست

پاسخ به دانیال عبادی

زهرا 19 اردیبهشت 1401

پدرم شش سال است که فوت کرده است خواب دیدم هم من و هم پدرم هر دو به طرف هم دیگه میرویم و هر دو همدیگر را به آغوش میکشیم و در خواب همه جا به همراه من می آید و متوجه شدم در خواب که پدرم عقل خود را از دست داده کارهای خوب و بد را از هم تشخیص نمیده و من مواظب پدرم هستم و تو خواب هم فهمیده بودم که پدرم فوت شده ولی چون به این دنیا برگشته عقل خود را از دست داده گفتم اشکالی نداره حداقل زنده هست کنارم هست خودم ازش نگه داری میکنم در خواب از اینکه کنار پدرم بودم خیلی خیلی خوشحال بودم انگار خوشبخت ترین آدم بودم این تعبیرش چیست

پاسخ به زهرا

مصطفی 24 فروردین 1401

سلام خواب دیدم پدرم که چند ماه پیش فوت شدن بیمار هست و با هم خانه یکی از بستگان هستیم که پدرم به من گفت مرا ببر خانه خودت من اینجا راحت نیستم که من با پدرم به خانه خودم رفتیم و پدرم را روی تخت دراز کشید و من که بایست سر کار میرفتم خداحافظی کردم و به خانمم گفتم اگر حال پدرم خوب نبود سریع با من تماس بگیر که از خواب پریدم لطفا تعبیر بفرمایید ممنون.

پاسخ به مصطفی

علی درویشی 19 فروردین 1401

سلام پدرمن تازه فوت شده است هنوزمراسم چهلم نرسیده. دیشب ابجی بزرگترم(مجرد) خواب دیده ک پدرازش پرسیده مادرت چرااهنگ شادگذاشته تعبیرش چیه.ممنون

پاسخ به علی درویشی

بهنام 11 فروردین 1401

سلام
پدرم دوسالی هست فوت شده
همیشه دوست داشتم در آغوش بگیرمش
دیشب توخواب دیدم باچهره ای شاد و سرحال آمد و من در آغوشش گرفتم
ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

پاسخ به بهنام

عسگر 1 اردیبهشت 1401

خواب پدرم دیدم که دریک خونه گلی زندگی میکردیم اون خونه درحال ریختن بود پدرم بین دیوار گلی نشسته بود من رفتم پدرمو بیانش بیرون ، کله من بین دیوار گیر میکرد دیدم دیوار داره چپ میشه برگشتم ولی پدرم موند ،بعد از چند ثانیه دیوار ریخت پدرم زیر دیوار و دیوار به سرش ریخت ، من سری رفتم کلوخ اینا ریختم اینور پدرمو در آوردم ‌‌حالت بیهوش بیرون کشیدم ولی نفس داشت به هوش اومد بلند شد گفت من هیچیم نیست ،میخواستیم ببریمش دکتر ولی اسرار بی فایده بود نرفت

پاسخ به عسگر

ویدا پورحسین 4 فروردین 1401

سلام من خواب دیدم که پدرم که دوساله فوت شده در خواب مریض بود. و من جایی رفته بودم وقتی برگشتم دیدم پدرم کنار خیابان فوت کرده و افتاده و سرش کج شده جوری که منو نگاه میکنه
و منم تو خواب خیلی جیغ و داد کردم
و خیلی گریه کردم

پاسخ به ویدا پورحسین

زهرا 13 اسفند 1400

سلام در خواب پدرم که مرحوم شده را دیدم که در منزل را میزد از زیر در نگاه کردم به مادرم گفتم پدر است و با مادرم در را باز کردیم دیدم دارد برمی گردد صدایش کردم امد تا داخل حیاط و همدیگر رابغل کردیم و گفت که خیلی سخت گذشت گفتم بیا داخل چایی درست کنیم باهم صحبت کنیم گفت باید بروم کار دارم باز بر می گردم و برایت می گویم و رفت؟ تعبیرش چیست؟

پاسخ به زهرا

ابراهیم 30 بهمن 1400

العان از خواب بیدار شدم .خواب پدرما دیدم که یکسال فوت کرده.در مغازه کار میکردم و با دوستم صحبت میکردم دیدم صدای سوت میاد او مدم بیرون دبدم پدرم با اون دوستم سر کوچه نشسته . ودوستم به پدرم اشاره میکنه مثل اینکه بخواد بهم بگه پدرت اینگار اینجاست بعد دیدم دوستم داره دنبال یه چیزی میگرده بده بهش بیاره بعد دیدم پدرم دوتا کاشی دستشه اومد در مغازم به این دوستم گفتم برو دوتا آبمیوه بگیر و بیار ولی پدرم کاشیها را گذاشت و رفت منم صداش میکردم ولی واینساد و رفت

پاسخ به ابراهیم

حسین 4 دی 1400

سلام من خواب دیدم درجمع خانوادگی بودیم پدرم از راه اومد رفت سریخچال سالاد الویه برداشت باسس زیاد که بخوره بهش گفتم بهترشدی گفت آره گفتم اونارو نخوربرات بده بیاخرماهست خرماخشک وخرماشاهانی بخورکه بیدارشدم
پدرم سال 77فوت شدن من درشب تاریخ1400/10/3ساعت 9شب خواب دیدم درضمن خودم مریض احوال بودم اون ساعت خواب بودم
از زحمات شماتشکرمیکنم پاینده باشید

پاسخ به حسین

سعید علیپور 26 آبان 1400

سلام پدرم سه سال فوت کرده
خواب دیدم که بابام گم شده خبری ازش نیست
تعبیر بهم بگید ممنون میشم

پاسخ به سعید علیپور

رامین 25 آبان 1400

سلام من 40 روزاست که پدرم رااز دست دادم دیشب خواب دیدم (بعدازاذان صبح) پدرم خانه ما امد و من را بغل کرد و گفت پسر عزیزم قربانت بروم ورو بوسی کرد و ما متکا گذاشتیم نشست و گفت فلانی هم مرده من دوباره سوال کردم چه کسی را میگی که از خواب بیدارشدم درضمن درخواب نمی دانستم مرده و ظاهرا خیلی وقت است که ندیدم اگر برام تعبیر کنید ممنون می شوم

پاسخ به رامین

صبا روشن 20 آبان 1400

سلام .وقت بخیر .من یه خواستگار دارم ولی خیلی فکرم مشغوله که آیا خوشبخت میشم یا نه .دیشب خواب پدرمو که فوت شده دیدم .توی خواب دعوا میکرد و همه ی وسایل خونه رو شکوند وقتی فهمید من خواستگار دارم حتی سر خودشو میکوبوند رو زمین و خیلی ناراحت بود بعد من دستشو گرفتم آروم شد.لطفا خواب منو تعبیر کنید

پاسخ به صبا روشن

پوریا 9 اردیبهشت 1402

سلام صبا خانوم منم پدرم فوت شده
این خوابا برا منم پیش اومده چه خودم چه خواهرم بیشتر پدرم به خواب اون میاد ولی هر وقت ناراحت بود یا عصبانی دقیقا همون موقع یه کاری داشتیم تو خونمون بعد الان که وقتی غمگینه کلا صرف نظر میکنیم رومیزنیم

پاسخ به پوریا

mir seyar rahimi 17 فروردین 1401

من جای دیگری مهمان هستم و خانمم اطاق دیگری میاید در بغلش فرزندم است و با گریه میگوید پدرت فوت شده

پاسخ به mir seyar rahimi

محمدعلی لغوی 20 آذر 1400

سلام وقت بخیر
بنده دیشب خواب پدرم که سه سالی است فوت کرده است دیدم در حالی که در محل کار قدیمیش در بازار وکیل شیراز با همان حال وهوائی که در کوچکی بیاد دارم در حال کفاشی و تعمیر کفش بود و مدام به رویم میخندید ولی هیج صدائی از او بیرون نمی آمد ومنهم از شدت خوشحالی از دیدن مجدد او در آن محیط کار قدیمی مریستم ولی یکدفعه احساس کردم حیوانی درشت اندام از پشت سرش به او نزدیک می شود در حالی که شوکه شده بودم یکدفعه به مرور هردو محو شدند وبیدار شدم
لطفا این خواب را تعبیر نمائید
با تشکر

پاسخ به محمدعلی لغوی
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید