تعبیر خواب هدیه گرفتن یا کادو و هدیه دادن چیست؟

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، تعبیر خواب گرفتن و دادن هدیه، خوب است و معبرین اسلامی و غربی تعابیری خوبی برای این خواب بیان نموده اند که در ادامه با هم مرور خواهیم کرد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن یا کادو و هدیه دادن چیست؟

تعبیر خواب هدیه

امام صادق (ع) فرماید: نیز گرفتن هدیه را نیکو می‌داند به خصوص اگر آن هدیه گوشت باشد.

ابراهیم کرمانی گوید: هدیه نشانه فرزند است. اگر فردی در خواب ببیند که کسی به وی هدیه ای داد و بیننده رویا شکر گفت نشانه زیاد شدن مال و تندرستی او است و اگر بیننده رویا شکر نگفت تعبیرش خلاف آن می باشد.

جابرمغربی گوید: اندیشه و فکر بود.

ابن سیرین گوید: اگر ببینی آن چیزی را که به تو عطا شده است انسان‌ها دوست دارند تعبیرش خیر و خوبی و بهره‌مندی است، در غیر اینصورت تعبیر آن ضرر و زیان می‌باشد. اگر ببینی شخصی یهودی یا مسیحی چیزی به تو عطا کرده است، یـعـنـی آن شخص مسلمان می‌شود.

تعبیر خواب هدیه دادن معبرین غربی

به بیان معبرین غربی هدیه دادن در خواب نمادی از روحیه سخاوتمندانه شما نسبت به دیگران است. این رویا بیانگر محبت و عشق شما به دیگران به ویژه خانواده خودتان است. این خواب همچنین می تواند نشانه پاداش زحمات و کوشش های شما در زندگی باشد.

لوک اویتنهاو می گوید: هدیه: از شما چیزی دزدیده خواهد شد و نشانه بهبودی در روابط بیننده رویا می باشد.

به بیان معبرین غربی گرفتن یا دادن هدیه در خواب نشان از فرصت های بسیار زیادی در آینده دارد که می توانید با استفاده صحیح از آن ها به پیروزیت برسید.

آنلی بیتون: دادن هدیه تولد در خواب به دیگران، نشانه برخورداری از احترامات ناچیز است.

لیلا برایت می گوید: هدیه دادن در خواب، بیانگر پیروزیت در انجام کارها است.

هانس کورت گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است.

به تعبیر معبرین غربی هدیه دادن در خواب بیانگر آن است که نیاز دارید به دیگران اطمینان کنید، ولی در ابتدا ضروری است از حسن نیت افراد دور و برتان مطمئن شوید.

اگر زنی در خواب ببیند که هدیه می دهد، می تواند نمادی از تاثیر یک مرد در زندگی و ارتباطات کاری او باشد. اگر مردی در خواب ببیند که هدیه می دهد نشان دهنده آن است که در زندگی حقیقی خود، در ارتباط یا مکالمه با زنان به مشکل برخورد نموده است.

دیدن هدیه دادن در خواب نشانگر یک شخصیت دلسوز و سخاوتمند است. این رویا به این موضوع اشاره دارد که شما فردی مفید و متواضع و با نیات خوب برای اطرافیانتان هستید.

کتاب سرزمین رویاها 

 • اگر فردی در خواب ببیند از طرف شخصی که دوست دارد هدیه می گیرد نشانه شانس و موفقیت وی می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به یک نفر هدیه می دهد نشانه بدشانسی وی می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که هدایای متعددی را دریافت می نماید نشانه این است که از شخصی که آن ها را به وی می دهد دوری می نماید.
 • اگر فردی در خواب ببیند که هدیه دریافت می نماید نشانه احترام و خوشبختی بیننده رویا می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که افراد فامیل به وی هدیه می دهند نشانه این است که موفقیت بیننده رویا به تاخیر می افتد.
 • تعبیر خواب هدیه دوستان نشانه خیانت می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که نزدیکان به وی هدیه می دهند نشانه این است که بیننده رویا هواداران زیادی خواهد داشت.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پسرش به وی هدیه می دهد نشانه این است که سختی هایی در انتظار بیننده خواب می باشد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که یک هدیه از یک دختر می گیرد نشانه خصومت بیننده رویا است.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از طرف یک مرد هدیه می گیرد نشانه این است که تغییری در سرنوشت بیننده رویا صورت می گیرد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که به وی هدیه انگشتر می دهند نشانه این است که با شخصی ثروتمند ازدواج می نماید.

تعبیر خواب هدیه گرفتن

به تعبیر معبرین غربی دیدن اینکه در خواب هدیه ای را گرفتن می کنید به سورپرایزی از جانب یک نفر یا فرصتی اشاره دارد که در خانه شما را می زند. این رویا همچنین می تواند به این مساله اشاره داشته باشد که شخصی استعداد پنهان شما را تشخیص داده و شما را ترغیب می نماید تا آن را شکوفا نموده و به همه نشان دهید. رویای گرفتن هدیه به معنای خوشبختی در زندگی است. این رویا نشان دهنده اتفاقات مثبت و غیر منتظره و خبر های خوب در زندگی شماست. این خواب همچنین می تواند سمبلی از عشق و ثروت در زندگی شما و به معنای داشتن یک زندگی شاد و عاشقانه و محیط کاری پیروز باشد.

تام چت ویندو می گوید: هدیه گرفتن داشتن در خواب نشان فرزند است.

آنلی بیتون می گوید: گرفتن هدایای مربوط به جشن تولد در خواب، نشانه استعدادهای هنری است.

هانس کورت می گوید: اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه تولد گرفتن می کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است.

لوک اویتنهاو: هدیه گرفتن: بهبودی در روابطتتان

به بیان معبرین غربی مشاهده گرفتن هدیه در خواب بدین معناست که شما ذهن بازی داشته و توان گرفتن فکر و عقاید دیگران را در زندگی خود دارید. همچنین این رویا می تواند به این موضوع اشاره داشته باشد که به زودی اخبار خوبی گرفتن می کنید و احتمالا در آینده ای نزدیک اتفاقات خوبی برایتان رقم خواهد خورد.

گرفتن هدیه در خواب نشانه مثبتی است، همانند آنچه در دنیای واقعی اتفاق می افتد. این خواب نمادی از خوش شانسی، حس خوب و دیدن پاداش کوشش هایتان در واقعیت است. برای کسانی که کسب و کار یا تجارت دارند به مفهوم انجام معاملات سود آور یا پیشنهادات خوب در کار است.

تعبیر خواب هدیه سال نو

هدیه ی سال نو در عالم خواب نشان دهنده فصل شادی و دورهمی، هدایای معنوی، شگفتی و سورپرایز، حسن نیت، خیرخواهی، و سودآوری است.

تعبیر خواب دریافت هدیه از دیگران

دریافت کادو نشانه ای نمادین از کنترل درونی است. این خواب نشان می دهد به جلب دوباره ی اطمینان دیگران احتیاج دارید.

تعبیر خواب دریافت یک هدیه نامناسب

دریافت یک هدیه ی نامناسب در عالم خواب می تواند نشان دهنده ی نیات پلید یک فرد در خصوص شما باشد؛ به خصوص اگر این کادو نامناسب در یک جعبه یا کاغذ کادوی بسیار زیبا و فریبنده باشد، باید در عالم واقعیت بسیار هوشیار باشید و چنین افرادی را در زندگی تان شناسایی کنید. اگر خواب، کادویی را باز کنید و شاهد هدیه ای دردسرساز یا نفرت انگیز باشید، احتمالا با مسئله ای فریبنده روبرو خواهید شد یا دچار ناامید و فریب می شوید. احتمالا در عالم واقعیت، احساس می کنید فردی به احتیاجهای شما بی توجه است یا به شما اهمیت نمی دهد.

تعبیر خواب دریافت یک جعبه ی خالی به اسم هدیه

دریافت یک جعبه ی خالی به اسم هدیه در عالم خواب می تواند بازتابی از احساسات تان نسبت به دیگران و عدم بروز عواطف و هیجان های تان به آن ها باشد.

تعبیر خواب کادو کردن یک کادو

خواب کادو کردن یک هدیه به این معنی است که به زودی به خواسته های تان خواهید رسید. این خواب نشانه ای از آسودگی و ثروت است. این خواب نشان می دهد در زندگی اوقات خوشی را تجربه خواهید کرد و به شرایط اقتصادی خوبی خواهید رسید. این خواب نشان دهنده ی افزایش عایدی و بهبود کیفیت زندگی است.

تعبیر خواب حسادت به فردی به خاطر دریافت هدیه

اگر در عالم خواب، ببینید به فردی هدیه ای داشته شده است ولی به شما چنین هدیه ای نداده اند، و به همین دلیل به این فرد حسادت نموده اید، احتمالا در سایر بخش های زندگی تان هم به دیگران حسادت می ورزید.

تعبیر خواب اسب به اسم هدیه

ضرب المثلی وجود دارد که می گوید، “ دندان اسب پیشکشی را نمی شمارند ” ، به این معنی که از فرد کادو دهنده یا خود نباید ایراد بگیرید. ولی موارد بسیاری وجود دارند که ممکن است فرد هدیه دهنده از دادن یک هدیه ی خاص هدف ناخوشایند داشته باشد؛ در این صورت، در عالم واقعیت باید بسیار هوشیار باشید و اگر فردی برای شما هدیه ای آورده است، کمی به نیت وی شک کنید.

تعبیر خواب تعداد زیادی کادو

مشاهده ی خواب تعداد زیاد کادو و هدیه نشان دهنده ی این حقیقت است که شما دارای توانایی ها و استعدادهای کشف نشده ی بسیاری هستید. باید کوشش شان را بیش تر کنید تا از بعضی جهات به زندگی تان رونق ببخشید.

تعبیر خواب انتظار برای دریافت هدیه

اگر در عالم خواب باور داشته باشید که هدیه ای دریافت خواهید کرد، احتمالا در زندگی واقعی تان مسئله ای را پیش بینی خواهید کرد.

تعبیر خواب دریافت یک قوچ به اسم کادو

دریافت یک قوچ، چه مرده و چه زنده، به اسم هدیه در عالم خواب به این معنی است که احتمالا به زودی فرصتی نصیب تان خواهد شد تا با فرد قدرتمند و با نفوذی آشنا شوید؛ این فرد راه های ترفیع شغلی یا رسیدن به پیروزیت های بیش تر را برای تان هموار خواهد نمود.

تعبیر خواب دریافت یک نقاشی به اسم هدیه

دریافت یک نقاشی به اسم کادو در عالم خواب به این معنی است که محتمل است در آینده به فردی بسیاری مشهور و محترم تبدیل شوید.

تعبیر خواب دریافت کفش به اسم هدیه

مشاهده ی خواب دریافت کفش به اسم هدیه در یک مراسم نظیر عید نوروز یا جشن تولد، نشانه ای از این حقیقت است که در آینده ی نزدیک ممکن است به فردی خدمت یا لطف کنید.

تعبیر خواب دریافت حلقه به اسم کادو

اگر در خواب ببینید حلقه ای را به اسم هدیه دریافت نموده اید، ممکن است به این معنی باشد که تمام سوء تفاهم هایی که در رابطه ای به وجود آمده اند، برطرف خواهند شد، و دوران درگیری و ناراحتی به سرانجام خواهند رسید. این مسئله باعث می گردد رابطه تان متعادل تر و پیروز تر گردد، و آرامش و صلح برای تان به ارمغان بیاورد.

تعبیر خواب دریافت سنگ قیمتی به اسم کادو

خواب هایی که در آن ها سنگ های قیمتی را به اسم هدیه یا نشانه ی تحسین دریافت می کنید، ماهیتی منفی دارند؛ این قبیل خواب ها نشان دهنده ی اختلالی ناگهانی در برنامه ها و طرح های تان هستند.

تعبیر خواب دریافت کیک به اسم هدیه

دریافت یک کیک خاص به اسم هدیه ی روز تولد، عروسی، یا سالگرد در عالم خواب، نشانه ای فرخنده از پیشرفت هایی ناگهانی و مثبت در زندگی است. این اتفاق هیجان آور می تواند به خانواده تان مربوط باشد؛ از جمله ازدواج یکی از عزیزان تان یا بچه دار شدن آن ها، یا ممکن است به فعالیت شغلی تان، نظیر ترفیع درجه یا افزایش عایدی ربط داشته باشد.

تعبیر خواب دریافت وسیله ی شیشه ای به اسم کادو

دریافت شیشه یا هر وسیله ی دیگری از جنس شیشه به اسم هدیه در عالم خواب نشان دهنده ی یک دستاورد عظیم و قابل توجه است. ممکن است به علت یک عمل خیرخواهانه و قابل ستایش یا داشتن مهارت های قابل تحسین در بین مردم و جامعه به جایگاهی محترم و قابل اعتماد دست یابید.

تعبیر خواب دریافت هدیه تولد

دریافت هدیه تولد در عالم خواب معمولا به اسم یک نماد مثبت تعبیر می گردد. این خواب معمولا پیا م آور شانس و خوشبختی، و هم چنین، نشان دهنده ی رسیدن به پیروزیت در پروژه ها و فعالیت های جاری تان است.

تعبیر خواب دادن کادو تولد

دادن هدیه تولد به دیگران در عالم خواب معمولا معنی و تعبیر خوبی به همراه ندارد. بلکه، این خواب نشان دهنده ی عدم احترام فرد مقابل (فردی که به وی هدیه می دهید) به شما است؛ چنان چه فرد مقابل را در خواب نمی شناسید، به این معنی است که به طور کلی با بی احترامی و گستاخی روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب عدم دریافت هدیه مورد انتظارتان

اگر در خواب، هدیه ای را که انتظارش را می کشید، دریافت نمی کنید، احتمالا به این معنی است که معمولا به سادگی تسلیم می شوید یا به وعده هایی که به دیگران داده اید عمل نمی کنید.

تعبیر خواب دریافت هدیه از طرف یکی از آشنایان

دریافت هدیه به وسیله یکی از دوستان یا اعضای خانواده در عالم خواب ممکن است نشان دهنده این حقیقت باشد که این فرد به زودی برای تان دردسرساز خواهد شد.

تعبیر خواب دریافت هدیه از طرف یک غریبه

دریافت یک هدیه از طرف یک غریبه در عالم خواب - خواه وی به طور کلی برای تان غریبه باشد، خواه در عالم خواب قادر نباشید وی را شناسایی کنید - هشداردهنده ی این حقیقت است که در عالم واقعیت، به زودی ممکن است هدف اقدامات یک فرد خبیث و قدرتمند قرار بگیرید.

تعبیر خواب انتخاب کادو

انتخاب هدیه در عالم خواب ممکن است نشان دهنده ی شرایط نابسامان اقتصادی کنونی یا عدم برنامه ریزی اقتصادی مناسب در عالم واقعیت باشد.

تعبیر خواب ساختن یک هدیه

آفریدن و ساختن یک اثر هنری برای هدیه دادن آن به یک فرد دیگر در عالم خواب نشان دهنده ی کنترل و تسلط تان بر شرایط اقتصادی تان در حال یا گذشته است. توانایی تان برای مدیریت مسئولیت های اقتصادی و برطرف احتیاجها و خواسته های فیزیکی بی نظیر است، و دوستان و افراد خانواده برای مشورت و دریافت نصیحت از شما درباره ی مسایل اقتصادی یا سرمایه گذاری نزد شما می آیند. توجه دقیق بر حساب ها و کیف پول تان باعث شده است بتوانید در آرامش زندگی کنید و خیال تان از برطرف احتیاجهای روزمره تان راحت باشد.

تعبیر خواب ناتوانی در انتخاب یا تقدیم یک کادو

اگر در عالم خواب، کوشش می کنید هدیه ای را به یک فرد تقدیم کنید، ولی در این کار ناتوان هستید - چه به علت آن که نمی توانید هدیه ای درخور و شایسته ی وی انتخاب کنید، و چه به آن علت که به وی دسترسی ندارید تا هدیه تان را تقدیم اش کنید - نشان دهنده ی این حقیقت است که در آینده ی نزدیک از لحاظ اقتصادی دچار مشکل خواهید شد.

تعبیر خواب هدیه ی باز نشده

مشاهده ی یک هدیه ی باز نشده و دست نخورده - خواه به علت تردید در صحت و سلامت هدیه یا خواه به علت مشغله ی کاری زیاد - در عالم خواب، احتمالا نشان دهنده ی این حقیقت است که در آینده ی نزدیک گرفتار یک بازی یا جریان عاشقانه خواهید شد؛ ممکن است وارد بعضی کارها و داستان ها شوید، یا به شخصی نزدیک شوید که تمایل ندارید دیگران از وجود وی مطلع شوند.

تعبیر خواب دریافت کتاب به اسم کادو

دریافت کتاب به اسم کادو در عالم خواب معمولا نشان دهنده ی توانایی عجیب و غیر طبیعی شما در بیان جملات حکیمانه یا پیش بینی اتفاقات در عالم واقعیت است. این بینش و استعداد حکیمانه به صورت طبیعی در شما وجود دارد، ولی هنوز به طور کامل از وجود چنین استعدادی در خود مطلع نیستید.

تعبیر خواب دریافت کیف پول به اسم هدیه

دریافت کیف پول از طرف یک دوست یا یکی از اعضای خانواده به اسم هدیه در عالم خواب ممکن است در عالم واقعیت نشان دهنده ی وجود تعدادی دروغگو و فریبکار در اطراف تان باشد. چنین هدیه ی زیبا و ارزشمندی ممکن است جهت انحراف فکر شما از یک حقیقت تلخ باشد؛ احتمالا این افراد از حفظ رابطه شان با شما فواید ناعادلانه ای به دست می آورند.

تعبیر خواب دادن گوشواره به اسم هدیه

دادن گوشواره به اسم هدیه در عالم خواب، مثلا دادن یک جفت گوشواره مزین به مجموعه ای از مرواریدهای نفیس به مادر خوانده یا مادر همسر به اسم هدیه ی تولد، و خوشحالی زاید الوصف وی از دریافت چنین هدیه ای می تواند نشان دهنده ی یک ناامیدی و شکست قریب الوقوع باشد.

تعبیر خواب دریافت یک کتاب مقدس و مذهبی به اسم هدیه

دریافت یک کتاب مقدس و مذهبی به اسم هدیه در عالم خواب نشانه ای غیر منتظره از رسیدن به مطلعی از هدف اصلی و حقیقی تان از ورود به این دنیا است. احتمالا به یک تجربه ی بصری خواهید رسید یا به طور تصادفی وارد راستای خواهید شد که شما را عمیقا به آن چه واقعا هستید و ذاتی حقیقی تان رهنمود می سازد.

تعبیر خواب دریافت روغن به اسم کادو

دریافت روغن به اسم هدیه در عالم خواب ممکن است نشان دهنده ی برخوردهای اجتماعی خوشایند یا مثبت در آینده ای نزدیک باشد. مثلا ممکن است با دوستان و اعضای خانواده تان به سرگرمی بروید، و در این راستا به خاطراتی شیرین و آرامش دست یابید. این سرگرمی می تواند یک بیرون رفتن ساده مانند غذا خوردن در رستوران یا خرید از فروشگاه ها باشد، یا شامل مناسبت هایی از قبیل مهمانی های عظیم یا مسافرت گردد.

تعبیر خواب دریافت آب نبات به اسم کادو

دریافت آب نبات به اسم هدیه در عالم خواب معمولا نشان دهنده ی این حقیقت است که فردی در عالم واقعیت نسبت به شما رفتاری ریاکارانه دارد.

تعبیر خواب دریافت یک دمپایی از طرف یک دوست فقیر به اسم هدیه

تصویر نمادین دمپایی در خواب نشان دهنده سرانجام قریب الوقوع و سریع یک دوستی یا رابطه ای عاشقانه است. با وجود این، اگر در عالم خواب ببینید این دمپایی از طرف یکی از دوستان تان به اسم هدیه برای شما گرفته شده است، به این معنی است که شما در حال حاضر با فرد دیگری که برای تضعیف دوستی و رابطه تان کوشش می نماید یا نقش مهمی در زوال این رابطه دارد هم درگیر هستید.

تعبیر خواب لباس آشپزی به اسم هدیه

لباس آشپزی مانند پیشبند یا کلاه، نماد اعتماد به نفس است. دریافت لباس آشپزی به اسم هدیه در عالم خواب ممکن است به معنی آمادگی شما برای پشت سر گذاشتن چالش ها یا شروع یک ماجرای نو است. فرصتی به صورت بالقوه در اختیارتان است که می تواند باعث شکوفا شدن مهارت ها و توانایی های تان گردد.

تعبیر خواب دریافت فنجان های چای به اسم کادو تولد

دریافت هدیه در عالم خواب نشان دهنده ی افزایش بینش و توسعه چشم اندازتان به دنیای اجتماعی اطراف تان است که به رشد شخصیتی و حرفه ای تان منجر خواهد شد. بنابراین، هدیه در عالم خواب به خودی خود نشان دهنده ی مطلعی یا باوری است که ممکن است در عالم واقعیت فاقد آن باشید. دریافت فنجان چای به اسم کادو نشان دهنده ی احتیاج شما به تقویت ایمان و معنویت است.

تعبیر خواب هدیه ای از طرف نامزد سابق

دریافت هدیه از طرف فردی آشنا در عالم خواب می تواند به معنی بروز بعضی مسائل آزاردهنده ی در عالم واقعیت باشد. در این مورد، نامزد سابق تان ممکن است به علت حسادت ورزیدن به آدم هایی که نوا به شما وارد رابطه شده اند، به آزار و اذیت شما بپردازد. البته، محتمل است دلتنگ تان شده باشد و برای آن که مجبورتان کند یک فرصت دیگر به وی بدهید، شما را تحت فشار قرار دهد.

تعبیر خواب دریافت نمک و گل رز به اسم هدیه

دریافت نمک و گل رز به اسم هدیه در عالم خواب نشان دهنده ی نقطه ی عطفی در رابطه تان با یک فرد است. به ویژه، نمک نماد عدم پذیرش و اختلاف نظر است؛ به علاوه، دریافت گل رز می تواند به معنی فقدان صمیمت و انگیزه های مشکوک باشد.

تعبیر خواب دریافت رز صورتی به اسم هدیه

رز صورتی نمادی از یک ماجرای عاشقانه و رمانتیک نو است. دریافت رز صورتی به اسم کادو در عالم خواب نشان دهنده ی این حقیقت است که در آینده ی نزدیک با فرد نوی آشنا می شوید که عشق و علاقه تان را بر می انگیزد.

تعبیر خواب کادو فروشی

کادو فروشی معمولا نماد چیزهای با ارزشی است که ارزش شان بر اساس پول سنجیده نمی شوند. مشاهده ی یک کادو فروشی در عالم خواب ممکن است به کوشش های تان برای جلب نظر مثبت دیگران اشاره داشته باشد. این خواب نشان دهنده ی این حقیقت است که شما کوشش می کنید خودتان را به شخص محبوب تان ثابت کنید. این خواب معمولا به رفتار و نگرش شما اشاره می نماید.

تعبیر خواب هدیه ای داخل یک جعبه

هدیه ای داخل یک جعبه به این معنی است که وقت آن فرا رسیده که جنبه های نو و مثبتی از خودتان را کشف کنید. این خواب به شما می گوید، جعبه را باز کنید (محدودیت های تان را از بین ببرید) تا هدیه ی (موهبت های) داخل آن را بیابید. فردی که در عالم خواب این جعبه را به شما می دهد، راهنمای شما است. همواره به نصیحت هایی که این فرد در عالم خواب و بیداری به شما می دهد، گوش بسپارید.

تعبیر خواب دریافت دستبند یا بازوبند به اسم کادو

دریافت دستبند یا بازوبندی که از طرف دوست یا فرد محبوب تان به اسم هدیه دریافت نموده اید و به دور بازوی تان بسته اید، نشان دهنده ی این است که به زودی یک مراسم ازدواج یا یک گردهمایی شاد در پیش دارید.

تعبیر خواب دریافت گلدان به اسم هدیه

دریافت گلدان به اسم هدیه در عالم خواب به معنی دستیابی به خواسته های قلبی تان است. برای رسیدن به این خواسته ها باید هرگونه توصیه یا انتقادی را به آغوش باز بپذیرید.

تعبیر خواب دریافت عطر به اسم کادو

عطر برای زنان جوان به معنی وقوع اتفاقاتی هیجان انگیز و نشاط آور است. دریافت عطر به اسم هدیه از جانب مرد مورد علاقه در عالم خواب، پیغام آور تجربه هایی شگفت انگیز است که لذت هایی خطرناک به همراه دارند.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع هدیه دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 28 تیر 1400 بروزرسانی: 28 تیر 1400 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1516

به "تعبیر خواب هدیه گرفتن یا کادو و هدیه دادن چیست؟" امتیاز دهید

57 کاربر به "تعبیر خواب هدیه گرفتن یا کادو و هدیه دادن چیست؟" امتیاز داده اند | 4.2 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب هدیه گرفتن یا کادو و هدیه دادن چیست؟"

9 دیدگاه

محمد 123 15 مرداد 1401

سلام
من خواب دیدم شخصی که چهره اش رو نمی دیدم در خواب برگه ای به من داد، من امضا کردم و ناگهان اون به من گفت این شهر مال توست ، پشت سرم رو نگاه کردم دیدم یه شهر بزرگ به من هدیه داده ؛ تعبیرش چیه ؟؟

پاسخ به محمد 123

مریم 20 تیر 1401

با سلام خدمت شما، من خواب دیدم ی جعبه پر از گردنبندهای مختلف (مرواریدی و..)بیشتر مرواریدی بود یکی هم نبود پر از گردنبند بود حداقل 4،5 تا گردنبند توش بود از یکی از بازیگرای مطرح تو ایران کادو گرفتم.. ممنونم از تعبیر زیباتون

پاسخ به مریم

رامین 1 تیر 1401

سلام ،
وقت بخیر
خواب دیدم زن سابقم یک گوشی تلفن قدیمی ولی نو به مادرم هدیه داد...
بنظر شما تعبیرش چیه ؟

پاسخ به رامین

آیلین 24 خرداد 1401

سلام من دیدم که با ایدل(خواننده) مورد علاقم که در کره است نامزد شدیم و اون برام کلی هدیه گرفت و دوتا بولیز بهم هدیه داد و 3 تا گردنبند طلای مادرش رو انداخت گردنم میشه بگید این خواب من منظورش چیه؟

پاسخ به آیلین

شیلا حسینی 26 اردیبهشت 1401

سلام من خواب دیدم مادرم همراه با کل خانواده منو سورپرایز کرده بودند با کیک و وسایل جشن و بادکنک و... و هدیه هم یه دختر بچه کوچولو بود که برام آوردند گفتند این هم دختر که دوست داشتی داشته باشی منم ذوق زده شده بودم.لازم به ذکره که من سه تاپسر دارم و پسرهام هم خوشحال بودند

پاسخ به شیلا حسینی

مریم 3 اردیبهشت 1401

سلام خواب دیدم خواهر شوهرم دونا چادر که انگار تو خوابم خودش قبلا بهم داده بود و از کیفم برداشت و منم پیش خودم گفتم اشکال نداره کن هیچ نیازی به این چادرا ندارم
ممنون میشم تعبیرش کنین

پاسخ به مریم

نازنین 17 بهمن 1400

سلام وقت بخیر. خواب دیدم زنی که خزی دور گردن دارد به من شیشه ای شبیه به ادکلن داد و گفت من یک ببر هستم و این عصاره منه و دو تار از موهای ببر به من داد ...عجیب بود واسم

پاسخ به نازنین

نسا 29 آذر 1400

سلام خسته نباشید من پدربزرگم تقریبا چهل و پنج روز است ک فوت کرده شب چهلم پدر بزرگم خواب دیدم زنده است و برایم گوشی کادو داد میشه تعبیر این خوابم رو برام بگین ممنون میشم

پاسخ به نسا

لیلا 18 آبان 1400

خواب دیدم که معشوقم لباس مقدار زیادی لباس بارنگهای متفاوت برایم خریده و می‌گوید هر کدام را دوس داری بردار

پاسخ به لیلا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید