فردای هنگ کنگ زیباتر خواهد بود، یادداشت اختصاصی سفیر چین

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، چین همیشه بر یک کشور دو نظام و حاکمیت مردم هنگ کنگ بر هنگ کنگ تاکید داشته و در عین حال به مسئله درجه بالای خودمختاری جهت این منطقه پایبند بوده است.

فردای هنگ کنگ زیباتر خواهد بود، یادداشت اختصاصی سفیر چین

با ما همراه باشید و با تور چین از شگفت انگیزترین کشور دنیا دیدن کنید بر روی دیوار چین سلفی بگیرید، از قصر ممنوعه دیدن کنید و در خیابان شانگهای پیشرفته ترین آسیا قدم بزنید.

چانگ هوا، سفیر چین در ایران در یادداشتی اختصاصی برای خبرنگاران با عنوان فردای هنگ کنگ زیباتر خواهد بود تاکید نمود: چین همیشه بر یک کشور دو نظام و حاکمیت مردم هنگ کنگ بر هنگ کنگ تاکید داشته و در عین حال به مسئله درجه بالای خودمختاری جهت این منطقه پایبند بوده است.

وی اضافه کرد: هنگ کنگ، هنگ کنگ چین است و مسائل هنگ کنگ به طور کامل جزئی از مسائل داخل چین محسوب می گردد و هیچ کشور، سازمان یا فردی حق دخالت در آن را ندارد.

متن کامل این یادداشت را مطالعه می کنید:

به تازگی لایحه بهبود نظام انتخابات منطقه ویژه هنگ کنگ در جریان برگزاری چهارمین نشست از سیزدهمین دوره جلسات کنگره ملی خلق چین، در دستور کار و مورد آنالیز قرار گرفته است. مسئله بهبود، شامل روش انتخاب ریاست اجرایی منطقه اداری ویژه هنگ کنگ و روش انتخاب شورای قانون گذاری این منطقه در چارچوب نظام انتخاباتی است که در واقع از سویی اقدامی به منزله اتخاذ تدابیری ساختارمحور برای ضمانت تحقق حاکمیت میهن پرستان بر هنگ کنگ و از دیگر سو حرکتی ضروری در راستای حراست از حاکمیت ملی چین، امنیت، منافع موجود در توسعه و تحقق بلندمدت ثبات در شکوفایی هنگ کنگ بوده است؛ این مسئله، مسئله ای با اهمیت بالا و از آن دست مباحثی است که تلاش و تلاش مربوط به آن در حال حاضر و حاصلش در آینده عیان خواهد شد.

سال گذشته، کمیته دائم یکنگره ملی خلق چین قانون امنیت ملی هنگ کنگ را به تصویب رساند که به تبع آن هنگ کنگ شاهد نقطه عطفی عظیم در جریان تبدیل آشفتگی ها به نظم بود. در امسال، کنگره ملی خلق چین فرآیند بهبود نظام انتخابات در منطقه ویژه هنگ کنگ را با اهدافی مشابه گذشته در تضمین قاطع ثبات و امنیت بلندمدت هنگ کنگ آغاز کرده است. از سوی دیگر آنالیز لوایح مهم مربوط به هنگ کنگ در عالی ترین نهاد قانون گذاری کشور چین به مدت دو سال، به طور کامل نمایانگر عزم پایدار و مسئولیت تاریخی دولت مرکزی چین برای تحقق بلندمدت ساختار یک کشور دو نظام است.

طی سال های اخیر در هنگ کنگ اغتشاشات و رخدادهایی عجیب به وقوع پیوست که ریشه آن با عدم تحقق کامل اصل بنیادین حاکمیت میهن پرستان بر هنگ کنگ ارتباط می یافت. در سال های اخیر، بعضی عناصر اغتشاشگر ضد چین در هنگ کنگ و نیروهای جدایی طلب تندرو در این منطقه با حمایت و تحریک جریانات ضد چین در آمریکا و کشورهای غربی، ضمن سوء استفاده از خلاء های قانونی موجود در نظام انتخاباتی به ساختار ویژه اجرایی این منطقه وارد شده و به گونه ای ناجوانمردانه مقاصد اغتشاشگرانه و ضد چین خود را عملیاتی نمودند.

این جریانات با انتشار موضع خویش مبنی بر استقلال هنگ کنگ و مقاومت در برابر حاکمیت دولت مرکزی و مانع مدیریت دولت محلی منطقه ویژه همزمان بوده و حتی در فرآیند همکاری با نیروهای متخاصم خارجی تلاش هایی را برای کسب قدرت در ساختار سیاسی با دخالت در امور انتخاباتی انجام داده بودند. این اقدامات و فعالیت ها به گونه ای سهمگین نظام قانون اساسی هنگ کنگ و نظم قانونمند این منطقه را با آسیب روبرو کرده و ضمن به چالش کشیدن شدید قانون اساسی کشور چین، قوانین هنگ کنگ و همچنین قوانین مربوط به امنیت ملی کشور، حاکمیت ملی، امنیت و منافع موجود در جریان توسعه کشور را نیز تخریب کرده و در عین حال در جریان کلی ثبات اجتماعی هنگ کنگ و همچنین رفاه مردم در این منطقه را با معضلاتی شدید روبرو ساخته بود. این مظاهر آشوب محور به طور کامل بعضی خلاء ها و کاستی های مبرهن موجود در نظام انتخاباتی هنگ کنگ را عیان ساخته و لزوم تضمین حضور میهن پرستان در ساختار حاکمیت هنگ کنگ به ویژه در نظام انتخاباتی این منطقه را به منظور خروج آشوب طلبان و اغتشاشگران از آن منجر گردد آشکار نمود.

تجدیدنظر و بهینه سازی مسائل مربوط به نظام انتخاباتی منطقه ویژه هنگ کنگ از منظر ملی، تصمیمی است که در سایه تجزیه، تحلیل و ارزیابی جامع از نقطه نظرات اقشار مختلف ساکن در منطقه هنگ کنگ و بر مبنای نظرات آن ها صورت پذیرفته است. این عمل در واقع اقدامی فوری جهت حفاظت از ایمنی ساختار یک کشور دو نظام و همچنین اطمینان از حاکمیت قانون در منطقه ویژه هنگ کنگ و مسئولیت خطیر قانونمداری در این منطقه بوده است.

چندی پیش، در جریان برگزاری چهل و ششمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمال ملل متحد، کشور بلاروس به نمایندگی از هفتاد کشور دنیا از جمله ایران به ایراد مواضعی پرداخت که در آن ضمن حمایت از مواضع و تدابیر چین در رابطه با هنگ کنگ، با دخالت کشورهای غربی در امور داخلی چین به بهانه مسائل این منطقه مخالفت نمود. علاوه بر این در نشست شورای حقوق بشر، بیش از 20 کشور از طرق مختلف از جمله سخنرانی و موارد دیگر، به حمایت از مواضع و تدابیر چین در مورد هنگ کنگ پرداختند. حقیقت بر جنجال آفرینی چیره می گردد، عدالت و انصاف جای خود را در دلها باز خواهد نمود، این دو ضرب المثل چینی در واقع توصیفی از ایستادن راسخ تعداد قابل توجهی از کشورها در کنار چین و انزوای تعداد معدودی از کشورهای فرصت طلب توسط جامعه دنیای است. چنین فضایی را در عین حال می توان به طور کامل نمایانگر منطقی بودن، هماهنگ بودن و قانونی بودن مواضع چین دانست.

چین همیشه بر یک کشور دو نظام و حاکمیت مردم هنگ کنگ بر هنگ کنگ تاکید داشته و در عین حال به مسئله درجه بالای خودمختاری جهت این منطقه پایبند بوده است. اقدامات یاد شده دولت مرکزی چین در این زمینه نیز به سود تضمین بهتر آزادی و بهره گیری بهینه مردم هنگ کنگ از منافع خود در عرصه های مختلف خواهد بود و در عین حال موجبات حفظ ثبات در شکوفایی بلندمدت هنگ کنگ را فراهم خواهم آورد، این اقدامات همچنین به سود تحقق پیوسته و بلندمدت ساختار یک کشور دو نظام خواهد بود.

هنگ کنگ، هنگ کنگ چین است و مسائل هنگ کنگ به طور کامل جزئی از مسائل داخل چین محسوب می گردد و هیچ کشور، سازمان یا فردی حق دخالت در آن را ندارد. عزم چین در حراست از حاکمیت ملی، امنیت و منافع موجود در جریان توسعه، پایدار و ثابت است و اراده کشور بر اجرایی سازی ساختار یک کشور دو نظام و حفاظت از شکوفایی با ثبات هنگ کنگ تغییری نخواهد نمود. از سوی دیگر کاملا قابل پیش بینی است که بدنبال بهبود نظام در یک منطقه ویژه و تحقق همه جانبه حاکمیت افراد میهن دوست، هنگ کنگ به معنای واقعی کلمه از نو آغاز خواهد نمود.

ایران و چین در مورد مسائل اساسی و منافع بنیادین و مباحث مهم یکدیگر همیشه به حمایت از هم پرداخته اند. ما از اقدام ایران در محکومیت چندین باره دخالت بعضی کشورهای غربی در امور داخلی چین به بهانه مسائل هنگ کنگ استقبال می کنیم. متنی که اخیرا از سوی سفارت ایران در چین در فضای مجازی منتشر شد، توجه ما را نیز جلب نمود: ایران و چین شرکای جامع و راهبردی یکدیگرند، در مورد مسائلی که به منافع اساسی کشور چین مرتبط است، ایران به طور قاطع در کنار چین ایستاده است. ایران ضمن حمایت قاطعانه از اقدامات چین در حراست از شکوفایی با ثبات در منطقه ویژه هنگ کنگ و تلاش های این کشور در راستای حاکمیت بلندمدت و امنیت پایدار در این منطقه، با هر گونه اقدامات تحریک آمیز که به تضعیف حاکمیت ملی چین منجر می گردد مخالفت می کند. هنگ کنگ، هنگ کنگ چین است، اطمینان داریم که با پایداری بر اصل حاکمیت میهن پرستان بر هنگ کنگ، هنگ کنگ فردای بهتری را تجربه خواهد نمود.

بله! هنگ کنگ، هنگ کنگ چین است! و فردایش قطعا بهتر خواهد بود!

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 14 فروردین 1400 بروزرسانی: 14 فروردین 1400 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1442

به "فردای هنگ کنگ زیباتر خواهد بود، یادداشت اختصاصی سفیر چین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فردای هنگ کنگ زیباتر خواهد بود، یادداشت اختصاصی سفیر چین"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید