تاثیرات شرایط کرونایی و مالی بر انتخابات 1400

به گزارش پایگاه اینترنتی مأوا، تقریبا یک سال مانده به انتخابات 1400، کشور در شرایط خوبی قرار ندارد. از یک سو تحریم ها و از سویی شرایط کرونایی، اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده و شرایط معیشتی و مالی مردم نیز چندان تعریفی ندارد.

تاثیرات شرایط کرونایی و مالی بر انتخابات 1400

به گزارش خبرنگاران، چنین شرایطی فضای اجتماعی جامعه را تحت تاثیر قرار داده و طبقات متوسط را تضعیف و بر طبقات پایین جامعه می افزاید. انتخابات 1400 در چنین فضایی برگزار خواهد شد. فضایی که شاید معیشت و اقتصاد حرف اول را در آن بزند. از این رو، در تبادل نظر با دو تن از کارشناسان سیاسی تأثیر شرایط مالی و کرونایی را بر انتخابات 1400 مطرح نمودیم تا هر کدام از منظری آن را آنالیز نمایند.

مسائل مالی و معیشتی مردم مهمترین متغیر تاثیرگذار بر این انتخابات است

ناصر ایمانی در تبادل نظر با خبرنگاران در این باره گفت: شرایط کرونایی و شرایط مالی به طور مسلم بر انتخابات 1400 تأثیر دارد. شرایط مالی کشور، مسائل مالی و معیشتی مردم مهمترین متغیر تاثیرگذار بر این انتخابات است. در هیچ دوره ای در انتخابات گذشته مسائل مالی و معیشتی مردم مانند این دوره بر انتخابات تاثیر نداشته است. در دوره های گذشته مسائل مختلفی در هر انتخابات معین نماینده بوده است. البته مسائل مالی هم همواره تاثیر داشته است، اما نه به پررنگی این دوره، ولی این دوره مسئله مالی و معیشت مردم تاثیر بسیار زیادی در انتخابات دارد که تاثیرگذاری تا این حد مطلوب نیست.

وی افزود: اگر تا آستانه انتخابات شرایط تورم و کاهش ارزش پول ملی بیشتر از این بگردد و شرایط بدتری خدای نکرده به وجود بیاید دراین صورت تأثیرگذاری متغیر مالی بر انتخابات باز هم بیشتر خواهد شد. این تاثیرگذاری هم می تواند بر میزان مشارکت و هم بر مسئله کاندیدا ها و فردی که از میان کاندیدا ها پیروز به کسب رای می گردد خود را نشان دهد.

ایمانی شرح داد: شرایط به گونه ای خواهد بود که افرادی که در صحنه انتخابات حضور پیدا می نمایند به خاطر سختی های مالی مردم، برخی حرف هایی را خواهند زد که خیلی با واقعیت منطبق نیست یا شاید راه چاره هایی ارائه نمایند که راه چاره های مطلوبی برای اقتصاد کشور نباشد و با این حرف ها ممکن است فردی پیروز به جلب نظر مردم گردد و این خطری است که وجود دارد.

او با تایید جذابیت شعار های پوپولیستی در این شرایط اظهار کرد: کاندیدا ها ممکن است شعار هایی مطرح نمایند که مانند چند دوره گذشته حول پرداخت مبالغی پول به مردم باشد. در انتخابات گذشته برخی از کاندیدا ها در تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کردند مبالغی را به مردم پرداخت می نمایند حتی یکی از کاندیدا ها مبالغ بیشتری را در میان کاندیدا ها مطرح نمود. این ها انحرافاتی است که آرام آرام خودش را نشان می دهد. پرداخت پول به مردم به این شکلی که این کاندیدا ها مطرح می کردند اصلاً منطق و توجیه مالی برای کشور نداشت، اما شرایط مالی مردم به گونه ای بود که طرح این شعار ها و این مبالغ حتی توانست در جلب نظر برخی از مردم برای رای دادن مؤثر باشد.

حالا در انتخابات 1400 که شرایط مالی و معیشتی مردم شاید قابل قیاس با هیچ دوره ای در گذشته نباشد چه از نظر عظیمی تورم و چه کاهش ارزش پول ملی و رشد بسیار شدید نقدینگی ممکن است باز هم برخی از کاندیدا ها از این شرایط بخواهند استفاده نمایند و به طرح برخی از وعده های عوام فریبانه بپردازند که منطق مالی در علم اقتصاد ندارد، اما با این شیوه بخواهند نظر مردم را جلب بنمایند. به خاطر همین باید در انتخابات 1400 بسیار مراقب بود.

او افزود: البته این مخصوص ایران نیست و در هر کشور دیگری هم ولو برخی کشور های عظیم و مطرح در مقاطعی رؤسای جمهوری انتخاب شده اند که با طرح شعار هایی خاص توانستند جلب توجه مردم را بنمایند و رأی بیاورند بعد هم مسائل زیادی را برای آن کشور ایجاد کردند.

این کارشناس مسایل سیاسی ادامه داد: یک بعد از تاثیر شرایط مالی می تواند برسطح مشارکت مردم باشد و محتمل است با کاهش مشارکت روبرو باشیم. به هرحال شرایط 1400 شرایط استثنایی است و نسبت به انتخابات ریاست جمهوری های گذشته متفاوت است.

وی افزود: ممکن است مشارکت بالایی هم داشته باشیم، اما مهم این است کاندیدا هایی که در انتخابات شرکت می نمایند چه افرادی هستند. به این معنا که شاید برخی از کاندیدا ها به صحنه بیایند و برخی از شعار ها را بدهند که اتفاقاً باعث هیجان هم در مردم بگردد و مشارکت هم بالا برود، اما به هرحال فردی رئیس جمهور بگردد که از شرایط موجود مردم سوءاستفاده بکند و خودش را به کرسی ریاست جمهوری برساند. این خطر است. به عبارت دیگر، ممکن است مشارکت بالا باشد، اما آن فردی که می خواهد رئیس جمهور بگردد چه فردی است و چقدر می تواند حلال مسائل کشور باشد مهم است.

وی بیان نمود: طبعاً این شرایط بر نحوه حضور جریان های سیاسی هم تاثیرگذار است. برخی از جریان های سیاسی مثلاً جریان سیاسی که در سال های گذشته قدرت اجرایی کشور را در اختیار داشته است و فعلاً با توجه به عملکرد قوه مجریه نمی تواند برای انتخابات 1400 در میان مردم سرش را بلند کند امکان حضور فعال در انتخابات را ندارد، چون مورد اتهام است که مسبب و مقصر شرایط موجود است. آن جریان های سیاسی هم که مسبب وضع موجود نبودند آن ها هم ممکن است با بدبینی های دیگری از سوی مردم روبرو شوند مگر این که بتوانند در فرصت باقی مانده تا انتخابات آینده خودشان را در افکار عمومی تطهیر نمایند.

شرایط کنونی انگیزه مشارکت را کاهش می دهد

محمدصادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در تبادل نظر با خبرنگاران در این باره گفت: عوامل متعددی بر فضای انتخابات 1400 مؤثر است و مثلا تنها کرونا را نمی توان تنها عامل اثرگذار دانست. اما معین است که شرایط کنونی انگیزه مشارکت را اگر کاهش دهد خیلی افزایش نمی دهد. به همین دلیل فکر می کنم باید منتظر باشیم تا ببینیم در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه اتفاقی می افتد.اگر در آن جا اتفاقاتی بیفتد که به نفع ایران باشد و گشایش هایی در فضای سیاسی ایران رقم بخورد یا اگر برنامه هایی که آمریکایی ها برای تمدید تحریم ها علیه ایران تدارک دیدند ناپیروز باشد و ایران پیروز گردد و گام های جدیدی برای رونق مالی بردارد می تواند بر جهت انتخابات تاثیر بگذارد. اما اگر تحریم ها تمدید گردد و از آن طرف با فشار مالی بیشتری روبرو شویم من گمان می کنم که بر روی سطح مشارکت تاثیر خواهد گذاشت.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: این شرایط بر نحوه حضور جریان های سیاسی هم تاثیر خواهد داشت. جریان های منتقد و معترض به وضع موجود باز هم در همین جهت اعتراض قرار خواهند داشت و این باعث کاهش رونق انتخابات خواهد شد. از طرفی هم باید ببینیم که آیا فضا برای مشارکت جریان های دیگر فراهم می گردد یا نه. به فرض اصلاح طلبان یا جریان های مستقل اگر کاندیدای متفاوتی از کاندیدا های جریان های اصول گرایی در این عرصه ببینند شاید انگیزه ای برای مشارکت بیشتر پیدا بنمایند، ولی اگر این اتفاق نیفتد با کاهش مشارکت بیشتری روبرو خواهیم شد.

او با اشاره به این که انتخابات همواره برای بخش هایی از جامعه موضوعیت دارد، گفت: باید دید آن جریان هایی که انتخابات را مدیریت می نمایند چه اهدافی را دنبال می نمایند. شورای نگهبان و برخی جریان های سیاسی اگر به این امید باشند که یکدست سازی بنمایند و برای یکدست کردن مدیریت کشور اگر رئیس جمهوری از جنس آقای قالیباف یا آقای رئیسی یا همراه با این ها عهده دار مدیریت کشور گردد تصور می کنم برای بخش های دیگر جامعه رغبت و انگیزه ای پیدا نمی گردد که خیلی جدی بخواهند وارد عمل بشوند.

جوادی حصار درباره تاثیر شرایط مالی بر شعار های انتخاباتی نیز افزود: هر کسی که از جریان های مختلف در انتخابات حضور پیدا کند شعارهایش فرق می نماید. برخی از جریان ها اگر فرصت حضور پیدا بنمایند مثل جریان اصلاح طلب اگر کاندیدایی جدی داشته باشد و بخواهد به میدان بیایید نوع نگاه و شعارهایش متفاوت خواهد بود. جریان همسوی با دو قوه مقننه و قضائیه بخواهد وارد عمل گردد و در ادامه راه آن ها باشد یک جور شعار می دهند؛ برخی از اصولگرایان که منتقد شرایط حاضر هستند یک جور دیگر شعار خواهند داد، اما برای شعار ها باید صبر کرد و الان خیلی زود است. اما این که آیا این شعار ها می تواند به افزایش رغبت مردم برای مشارکت منجر گردد یا خیر باید گفت وقتی شعار ها می تواند مؤثر باشد که تضمینی برای تحقق این شعار ها پس از پیروزی وجود داشته باشد.

او ادامه داد: ما به تجربه دریافتیم که دولت ها یعنی نامزد های ریاست جمهوری برنامه هایی را اعلام می نمایند، ولی وقتی پیروز می شوند با موانع زیادی روبه رو می شوند و اجازه پیدا نمی نمایند که آن برنامه ها را عمل نمایند به همین دلیل شعار ها دیگر اعتبار خود را از دست داده است و خیلی جدی نیست، چون موانع زیادی بعد از روی کار آمدن شان وجود دارد که این موانع جهت را تعریف می نمایند نه این شعارها؛ بنابراین شعار ها دارند معنی خود را از دست می دهند. ولی اگر یک تضمینی پیدا گردد که یک نامزدی اگر شعاری داد آن شعار ها را دنبال کند قطعاً شعار ها تاثیرگذار خواهند بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب افزود: کرونا قطعا یکی از عوامل موثر بر انتخابات 1400 است. نوع عمل دولت در مقابله با کرونا اگر بتواند نظر مردم را جلب بکند و اطمینان خاطر به جامعه بدهد که دولت در ابعاد مالی، بهداشتی و درمانی به مردم خدمات داده و با مردم همراه بوده و توانسته است مدیریت مناسبی بکند می تواند به اعتبار دولت در نزد مردم اضافه کند و وجهه خوبی از دولت در نزد مردم بسازد؛ بنابراین اگر دولت و نظام در نظر مردم از نظر عملکردی محبوبیتی به دست بیاورند در حوزه انتخابات اثرگذار است، اما اگر خلاف این باشد و در کرونا پیروز عمل ننمایند و در دور دوم کرونا میزان تلفات ما بالاتر باشد و مدیریت ما ضعیف تر باشد اعتماد مردم به نظام و مدیریت آن کاهش پیدا می نماید. اگر چنین حادثه ای رخ بدهد مردم به دعوت دولت و نظام برای مشارکت در انتخابات توجه لازم را نمی نمایند.

منبع: فرارو
انتشار: 16 شهریور 1399 بروزرسانی: 2 اسفند 1399 گردآورنده: maeva.ir شناسه مطلب: 1022

به "تاثیرات شرایط کرونایی و مالی بر انتخابات 1400" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تاثیرات شرایط کرونایی و مالی بر انتخابات 1400"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید